CV

Portfolio kan downloades her

SYNOPSIS

Som grafisk designer fra Hojer College har jeg kombineret min uddannelse indenfor tegning, maleri og grafik med en indsigt i naturvidenskab og analytisk tænkning. Mine interesser i film og fiktion har givet mig et unikt indblik i historiefortælling, som jeg vurderer er den primære kommunikationsform mellem mennesker, samt den måde, vi opfatter verden og os selv på.

ERHVERVSERFARING

►► 2017 – Grafiker på Hass Q & Co. Her stod jeg for det almene grafiske arbejde, som opsætning af præsentationer, udvikling af logoer og ikoner, produktion af reklamevideoer og sociale kampagner på f.eks. Facebook.

►► 2017 – Viking på Røde Orm (teater) og Redbad 754 A.D. (film). Her har jeg arbejdet med kampkoordination, stunts og alm. rollespil eller statistarbejde.

►► 2015-2016 – Grafiker på Moesgaard Museum: Her stod jeg for opdatering af skilte og ekstern kommunikation i forb. med deres nye byggeri og den dertil vedtagne designmanual. Jeg bistod også arkæologer med opsætning af forskningsresultater til produktion af publikationer og lærebøger.

►► 2013-nu – Freelance grafiker: Som grafiker har jeg været engageret i forskellige projekter fra brætspil, t-shirts, plakater, magasincovers, til Facebookbannere og videoproduktion. Dertil hører sig også kundekontakt, service, logistik, overholdelse af deadlines samt ækonomisk overblik over opgavens omfang.

►► 2004 – 2015 Lærervikar: Udover de sædvanlige fag, har jeg særligt kunnet bruge mine egenskaber til at undervise i billedkunst, samt i historiefortælling, film og  projektfremvisning og -opsætning.

►► 2011-2012 EURA A/S Kompetenceudvikling I februar afsluttede jeg et praktikforløb på Anneberg Transport A/S. Mine hovedopgaver som PR-mand og grafiker var kommunikation, illustration, annoncering, hjemmeside og produktion af video- og undervisningsmateriale. Jeg arbejdede også med annoncering via Facebook og sociale medier.

►► 2003 Exil Design, Hadsten: Exil Design var en tegnestue med arkitekter og industrielle designere. Mit arbejde som grafiker bestod i udformning af foldere og informationsmateriale og omtegning af 3D-modeller. Jeg deltog også i kundemøder og strategisk design med reklame, image og branding.

►► 2002 Vitus Bering, Horsens: Som et led i den pædagogiske del på Højer Designsseminarium, var jeg i pædagogisk praktik på Horsens Tekniske Skole, hvor jeg underviste i grafisk design. Dette inkluderede typografi, image, logotype og varemærker.

►► 1996-1999 SAS-Radisson, Århus: Mens jeg læste på universitetet, havde jeg et afløserjob på SAS-Radisson som hhv. servicemedarbejder og Houseman. Her arbejdede jeg med opsætning af mødelokaler og dekoration til arrangementer.

►► 1994 Grafisk Værk, Frederiksberg: Grafisk Værk arbejdede hovedsageligt med bøger og andre tryksager. Her arbejdede jeg med illustrationer, besøgte trykkerier og stod for kundekontakt i form af kort og forsendelser.

KURSER OG UDDANNELSER

►► 2017 Webdesign og Digital Marketing: På Jensens Kurser samt Kursusfabrikken har jeg taget udvidede kurser i Adwords, Analytics, ECommerce, CSS, HTML, SEO og Adobe Animate.

►► 2012 Webdesignkursus. På Jensens Kurser gennemgik jeg et forløb i webdesign med Adobe Dreamweaver CS6, samt et forløb i almen kendskab til HTML og CSS.

►► 2011 Illustratorkursus. Mit første kursus på Jensens Kurser var et Illustratorkursus samt en opdatering til Adobe CS5. Gennemgik derefter Google Sketchup og fik adgang til Lynda.com’s online kurser i grafiske programmer.

►►2005-2009 VIAUC, Læreruddannelsen i Århus: Mine fag var matematik, fysik, fransk og billedkunst – men blev derudover uddannet i pædagogik, psykologi, formidling og tilrettelægning. Min bacheloropgave i billedkunst var om, hvordan mennesker opfatter fortællinger i ord og billede.

►►2004 Kompetencehuset, Århus: Før jeg begyndte at arbejde som lærer, tog jeg et kursus i webdesign, hvilket inkluderede undervisning i programmerne: Photoshop, Flash og Frontpage.

►►2000-2003 Hojer College, Grafisk linje: Som grafisk designer fik jeg udover de tekniske fag som illustration, typografi, kunsthistorie, web og film også undervisning i marketing, kommunikation, business-to-business og tværfagligt samarbejde med andre designlinjer.

►►1997-2000 Aarhus Universitet, Kemi/Molekylærbiologi: Denne linie drejede sig basalt set om genetik og forskning indenfor feltet. Men man blev også nødt til at have et vist niveau i diverse redskabsfag som matematik, fysik, biologi og kemi.

►►1996 Kunsthøjskolen, Holbæk: De generelle værkstedsfag, jeg havde, var maleri, foto, film og tegneserier, men fik også en bred kunsthistorisk forståelse.

 

Kompetencer

Ledelseskompetencer:

Koordinering og overblik
Kommunikation og feedback
Uddelegering af ansvar

Administrative kompetencer:

Projektansvar og tovholdning
Planlægning og overholdelse af deadlines
Karaktergivning og udfærdigelse af elevplaner
Økonomisk ansvarlighed for beboerforeningens bestyrelse

Sociale kompetencer:

Tværfagligt samarbejde
Forståelse af gruppedynamik
Konflikhåndtering, girafsprog og ikke-voldelig kommunikation

Formidlingskompetencer:

Fremlæggelse og præsentation
Didaktisk strukturering
Layout og opsætning af præsentationsmateriale
Psykologi og kulturforståelse

Undervisningskompetencer:

Almen undervisning i sprog, naturvidenskab og historie
Undervisning i IT, sociale medier og sikkerhed på nettet
KlasserumsledelseIndførelse af struktur og klassekultur
Retning og bedømmelse af opgaver med feedback
Opsætning af læringsmål

Kreative kompetencer:

Forståelse af designprocesser
Layout, struktur og proportionssans
FarvelæreIllustration, analogt og digitalt
Forståelse af det narrative og fortællinger i medier
Kendskab til kreativ skrivning, plotstruktur, berettemodellen

Udviklings- og innovationskompetencer:

Brainstorm og idegenerering
Evne til at indsætte sig i komplekst stof
Tværfaglig tankegang og synæstetisk inspireret

Analyse og problemløsningskompetencer:

Evne til overskue større mængder data og sortere viden
Evne til at perspektivere og skabe sammenhænge
Kortlægning af problemstillinger
Opstilling af flere løsningsmuligheder

Personlige kompetencer:

Nysgerrig og videbegærlig
Kreativ, opfindsom og original
Dømmekraft, kritisk tænkning og åbenhed
Loyal og pligtopfyldende
Humoristisk (omend en smule tør og analytisk)

IT kompetencer:

MS OFffice (hele pakken)
Adobe CC (hele pakken)
Div. 3D-programmer
Div. videoredigeringsprogrammer
Div. web-programmer, WordPress, HTML og CSS
SEO
Almen hardware- og kompatibilitetsoverblik

Sproglige kompetencer:

Engelsk: Professionelt niveau
Dansk : Modersmål
Tysk: Sønderjyde
Fransk: Kompetent (6 års uddannelse)
Japansk: Begynder (3 år på FOF)