CV

Live portfolio / download portfolio

SYNOPSIS

Som grafisk designer fra Hojer College har jeg kombineret min uddannelse indenfor tegning, maleri og grafik med en indsigt i naturvidenskab og analytisk tænkning. Mine interesser i film og fiktion har givet mig et unikt indblik i historiefortælling, som jeg vurderer er den primære kommunikationsform mellem mennesker, samt den måde, vi opfatter verden og os selv på.

ERHVERVSERFARING

►► Freelance grafiker siden 2013: Som grafiker har jeg været engageret i forskellige projekter fra brætspil, t-shirts, plakater, magasincovers, til Facebookbannere og videoproduktion. Dertil hører sig også kundekontakt, service, logistik, overholdelse af deadlines samt økonomisk overblik over opgavens krav og omfang.

►► 2019 – Grafiker på VisitAarhus og Kong Arthur. Her stod jeg for at udvikle grafiske materialer til VisitAarhus’ turistinformation, optagelse af video og billeder til SoMe for dette og reklame for Kong Arthurs opsætning i Aarhus.

►► 2017 – Grafiker på Hass Q & Co. Her stod jeg for det almene grafiske arbejde, som opsætning af præsentationer, udvikling af logoer og ikoner, produktion af reklamevideoer og sociale kampagner på f.eks. Facebook.

►► 2017 – Viking på Røde Orm (teater) og Redbad 754 A.D. (film). Her har jeg arbejdet med kampkoordination, våbentræning, stunts og alm. ageren eller statistarbejde.

►► 2015-2016 – Grafiker på Moesgaard Museum: Her stod jeg for opdatering af skilte og ekstern kommunikation i forb. med deres nye byggeri og den dertil vedtagne designmanual. Jeg bistod også arkæologer med opsætning af forskningsresultater til produktion af publikationer og lærebøger.

►► 2004 – 2020 Lærervikar: Udover mine hovedfag, har jeg særligt kunnet bruge min erfaring med film og historiefortælling til at gøre undervisningen mere levende og lede mere kreative projekter som tema-dage, teateropsætninger og opgaver i blandede medier.

►► 2011-2012 EURA A/S Kompetenceudvikling I februar afsluttede jeg et praktikforløb på Anneberg Transport A/S. Mine hovedopgaver som PR-mand og grafiker var kommunikation, illustration, annoncering, hjemmeside og produktion af video- og undervisningsmateriale. Jeg arbejdede også med annoncering via Facebook og sociale medier.

►► 2003 Exil Design, Hadsten: Exil Design var en tegnestue med arkitekter og industrielle designere. Mit arbejde som grafiker bestod i udformning af foldere og informationsmateriale og omtegning af 3D-modeller. Jeg deltog også i kundemøder og strategisk design med reklame, image og branding.

►► 2002 Vitus Bering, Horsens: Som et led i den pædagogiske del på Højer Designsseminarium, var jeg i pædagogisk praktik på Horsens Tekniske Skole, hvor jeg underviste i grafisk design. Dette inkluderede typografi, image, logotype og varemærker.

►► 1996-1999 SAS-Radisson, Århus: Mens jeg læste på universitetet, havde jeg et afløserjob på SAS-Radisson som hhv. servicemedarbejder og Houseman. Her arbejdede jeg med opsætning af mødelokaler og dekoration til arrangementer.

►► 1994 Grafisk Værk, Frederiksberg: Grafisk Værk arbejdede hovedsageligt med bøger og andre tryksager. Her arbejdede jeg med illustrationer, besøgte trykkerier og stod for kundekontakt i form af kort og forsendelser.

KURSER OG UDDANNELSER

►► 2017 Webdesign og Digital Marketing: På Jensens Kurser samt Kursusfabrikken har jeg taget udvidede kurser i Adwords, Analytics, ECommerce, CSS, HTML, SEO og Adobe Animate.

►► 2012 Webdesignkursus. På Jensens Kurser gennemgik jeg et forløb i webdesign med Adobe Dreamweaver CS6, samt et forløb i almen kendskab til HTML og CSS.

►► 2011 Illustratorkursus. Mit første kursus på Jensens Kurser var et Illustratorkursus samt en opdatering til Adobe CS5. Gennemgik derefter Google Sketchup og fik adgang til Lynda.com’s online kurser i grafiske programmer.

►►2005-2009 VIAUC, Læreruddannelsen i Århus: Mine fag var matematik, fysik, fransk og billedkunst – men blev derudover uddannet i pædagogik, psykologi, formidling og tilrettelægning. Min bacheloropgave i billedkunst var om, hvordan mennesker opfatter fortællinger i ord og billede.

►►2004 Kompetencehuset, Århus: Før jeg begyndte at arbejde som lærer, tog jeg et kursus i webdesign, hvilket inkluderede undervisning i programmerne: Photoshop, Flash og Frontpage.

►►2000-2003 Hojer College, Grafisk linje: Som grafisk designer fik jeg udover de tekniske fag som illustration, typografi, kunsthistorie, web og film også undervisning i marketing, kommunikation, business-to-business og tværfagligt samarbejde med andre designlinjer.

►►1997-2000 Aarhus Universitet, Kemi/Molekylærbiologi: Denne linie drejede sig basalt set om genetik og forskning indenfor feltet. Men man blev også nødt til at have et vist niveau i diverse redskabsfag som matematik, fysik, biologi og kemi.

►►1996 Kunsthøjskolen, Holbæk: De generelle værkstedsfag, jeg havde, var maleri, foto, film og tegneserier, men fik også en bred kunsthistorisk forståelse.

Kompetencer

Ledelseskompetencer:

Koordinering og overblik
Kommunikation og feedback
Uddelegering af ansvar

Administrative kompetencer:

Projektansvar og tovholdning
Planlægning og overholdelse af deadlines
Karaktergivning og udfærdigelse af elevplaner
Økonomisk ansvarlighed for beboerforeningens bestyrelse

Sociale kompetencer:

Tværfagligt samarbejde
Forståelse af gruppedynamik
Konflikhåndtering, girafsprog og ikke-voldelig kommunikation

Formidlingskompetencer:

Fremlæggelse og præsentation
Didaktisk strukturering
Layout og opsætning af præsentationsmateriale
Psykologi og kulturforståelse

Undervisningskompetencer:

Almen undervisning i sprog, naturvidenskab og historie
Undervisning i IT, sociale medier og sikkerhed på nettet
KlasserumsledelseIndførelse af struktur og klassekultur
Retning og bedømmelse af opgaver med feedback
Opsætning af læringsmål

Kreative kompetencer:

Forståelse af designprocesser
Layout, struktur og proportionssans
FarvelæreIllustration, analogt og digitalt
Forståelse af det narrative og fortællinger i medier
Kendskab til kreativ skrivning, plotstruktur, berettemodellen

Udviklings- og innovationskompetencer:

Brainstorm og idegenerering
Evne til at indsætte sig i komplekst stof
Tværfaglig tankegang og synæstetisk inspireret

Analyse og problemløsningskompetencer:

Evne til overskue større mængder data og sortere viden
Evne til at perspektivere og skabe sammenhænge
Kortlægning af problemstillinger
Opstilling af flere løsningsmuligheder

Personlige kompetencer:

Nysgerrig og videbegærlig
Kreativ, opfindsom og original
Dømmekraft, kritisk tænkning og åbenhed
Loyal og pligtopfyldende
Humoristisk (omend en smule tør og analytisk)

IT kompetencer:

MS OFffice (hele pakken)
Adobe CC (hele pakken)
Div. 3D-programmer
Div. videoredigeringsprogrammer
Div. web-programmer, WordPress, HTML og CSS
SEO
Almen hardware- og kompatibilitetsoverblik

Sproglige kompetencer:

Engelsk: Professionelt niveau
Dansk : Modersmål
Tysk: Sønderjyde
Fransk: Kompetent (6 års uddannelse)
Japansk: Begynder (3 år på FOF)