Maria Mærsk

På Maria Mærsk Coaching ved Navitas var mit arbejde at skabe en corporate identity til at profilere sig for firmaer med sine tilbud om støtte til stress-ramte medarbejdere.

Mit job bestod i udover at udvikle et logo også i at opsætte hjemmeside, produktblade, visitkort samt at producere præsentations-videoer til sociale medier.

Maria Mærsk Coaching hjemmeside
Maria Mærsk Coaching produktblad / flyer
Maria Mærsk Coaching præsentationsvideo

Maria Mærsk Coaching