Grafik

Moesgaard

Mit seneste projekt for Moesgaard har været et viralt test-marketingsfremstød som de lavede i samarbejde med AURA. Her skulle jeg fremstille 3 repræsentative historiske figurer, som brugerne kunne identificere sig med.

Mit ophold på Moesgaard startede umiddelbart efter bygningen af den nye museumsbygning. Her bistod jeg med at løse problemerne med implementeringen af den nye designmanual i det eksisterende grafiske materiale samt skiltning til de nye faciliteter.

Da Moesgaard består af nogle store arealer krævede dette arbejde noget udforskning samt en større research og gentegning af deres gamle materialer, hvoraf flere ikke var digitaliserede.

Derudover bidrog jeg med opsætning af publikationer, korttegning, illustratorarbejde og generelt grafisk arbejde med kontakt til trykkerier og kvalitetssikring.

I 2019 arbejdede jeg som fotograf og grafiker på den del af Kong Arthur, der var under VisitAarhus eller Rethinkers. Her tog jeg billeder af statisterne til bl.a. sociale medier og almindelig pressebrug.

I 2017 deltog jeg i opsætningen af vikingefortællingen “Røde Orm” samt i den scenografiske del af middelalder-opsætningen på den nye fløj.

Moesgaard Museum